HUDÁK, Ondřej. Laboratorní soustrojí s asynchronním a stejnosměrným motorem [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8145. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Dalibor Červinka.
Uložit do Citace PRO