KIRIPOLSKÝ, Tomáš. Využití by-passových cementářských odprašků v alkalicky aktivovaných materiálech [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81450. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Lukáš Kalina.
Uložit do Citace PRO