CÁBA, Vladislav. Vyluhovatelnost Ba a Cr z alkalicky aktivovaných matric [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-7-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81454. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Jan Koplík.
Uložit do Citace PRO