DOLEŽEL, Ondřej. Rozvoj technologie frézování forem povlakovanými tvarovými frézami [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8146. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Miroslav Píška.
Uložit do Citace PRO