NÁCOVSKÝ, Tomáš. Strategie rozvoje malého podniku [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81466. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Vojtěch Koráb.
Uložit do Citace PRO