LUKAČOVIČOVÁ, Veronika. Súčasná forma hodnotenia a její vplyv na fluktuaci zamestnancov vo vybranom podniku [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81470. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Štěpán Konečný.
Uložit do Citace PRO