DVOŘÁK, Jiří. Technologie výroby vymezovací podložky [online]. Brno, 2011 [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8148. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Michaela Císařová.

Uložit do Citace PRO