SCHILLER, Pavel. Strategie rozvoje podniku [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81487. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Vojtěch Koráb.
Uložit do Citace PRO