KUMMER, Michal. Výroba ohýbaného profilu sdruženým nástrojem [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-11-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8149. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Michaela Císařová.
Uložit do Citace PRO