KREJČÍ, Denisa. Studie zakázky ve vybraném podniku [online]. Brno, 2018 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81494. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Marie Jurová.

Uložit do Citace PRO