MATVIJENKO, Artem. Rozvoj obchodních aktivit pro ELEKTROSVIT SVATOBOŘICE, a. s [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81496. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Iveta Šimberová.
Uložit do Citace PRO