GLAJCAR, Karel. Lávka tvořená předpjatým pásem s obloukem [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8151. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Jiří Stráský.
Uložit do Citace PRO