KVÍTEK, Adam. Tvorba metodiky plánování procesního řízení výroby [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-04-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81516. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Marie Jurová.
Uložit do Citace PRO