PROCHÁZKOVÁ, Kristýna. Inovace motivačního systému společností [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81519. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Anna Putnová.
Uložit do Citace PRO