ČAPKOVÁ, Zuzana. Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zlepšení její úrovně ve zvolené společnosti [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-7-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81523. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Vít Chlebovský.
Uložit do Citace PRO