JELEN, Radek. Hodnocení výkonnosti podniku prostřednictvím implementace Balanced Scorecard [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81531. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Alena Kocmanová.

Uložit do Citace PRO