BEZRODNÝ, Roman. Bezpečnost pásové pily [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81541. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Petr Blecha.
Uložit do Citace PRO