HANYCH, Libor. Vliv vibrací brousícího vřetene brusky na chvění obrobku při broušení [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81546. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Petr Nahodil.
Uložit do Citace PRO