VALENTOVÁ, Vanessa. Analýza cévní pulzace v retinálních video sekvencích [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81549. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Jan Odstrčilík.
Uložit do Citace PRO