FORRÓ, Barnabás. Laboratorní stand pro výuku elektrických pohonů [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-09-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8156. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Dalibor Červinka.

Uložit do Citace PRO