KŘÍŽ, Radim. Hluk vznikající v turbodmychadlech spalovacích motorů [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81572. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Jozef Doman.
Uložit do Citace PRO