POSPÍŠILÍK, Vojtěch. DC/DC step-up měnič se synchronním usměrňovačem [online]. Brno, 2012 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8158. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Dalibor Červinka.

Uložit do Citace PRO