GRANÁT, Michal. Řízení a navádění kolového robota pomocí počítačového vidění [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81583. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Štefan Mišík.
Uložit do Citace PRO