DOVALA, Ľuboš. Návrh manipulátoru pro robotickou zbraňovou věž [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81586. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Lukáš Kopečný.
Uložit do Citace PRO