BOTEK, Lukáš. Napájecí zdroj pro galvanickou úpravu kovových povrchů [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81614. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Jan Knobloch.
Uložit do Citace PRO