MIKULÁŠEK, Filip. E-learning jako prostředek výuky na vysokých školách [online]. Brno, 2018 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81616. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav jazyků. Vedoucí práce Jana Jašková.

Uložit do Citace PRO