REŽŇÁK, Patrik. Návrh RC sinusového oscilátoru s aktivními funkčními bloky [online]. Brno, 2018 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81619. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Aslihan Kartci.

Uložit do Citace PRO