CHYŤA, Filip. Optimalizace technologie a detekce defektů keramických struktur [online]. Brno, 2018 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81622. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Josef Skácel.

Uložit do Citace PRO