DELL, Roman. Systém pro navázání záření impulsního laseru do optického vlákna [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-01-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81634. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Peter Barcík.
Uložit do Citace PRO