VAŠÍČKOVÁ, Dominika. Analýza faktorů ovlivňujících obvyklou cenu bytových jednotek na Vsetínsku [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-11-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81638. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Vítězslava Hlavinková.
Uložit do Citace PRO