VOLNÁ, Kateřina. Vliv zanášení svazku trubek v kotli na jeho životnost [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81652. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Martin Naď.
Uložit do Citace PRO