RAFAJ, Svatomír. Rotační sušící a sintrovací pece [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-06-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81654. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Pavel Skryja.

Uložit do Citace PRO