ŠIŠKA, Branislav. Počítačová podpora pro monitoring a hodnocení kvality dat v klinickém výzkumu [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81657. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Daniel Schwarz.
Uložit do Citace PRO