KUČERA, Vítězslav. Větrné elektrárny – minulost, současnost a budoucnost [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81675. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Pavel Charvát.
Uložit do Citace PRO