MRKVA, Tomáš. Aplikace bezpečnostních senzorů v průmyslových aplikacích [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81691. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Radim Blecha.
Uložit do Citace PRO