BENDOVÁ, Kateřina. Mobilní telefony SAMSUNG pro rok 2017 a jejich konkurenceschopnost v České republice [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81712. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav jazyků. Vedoucí práce Alena Baumgartnerová.
Uložit do Citace PRO