ZDRAŽIL, Lukáš. Přesný wattmetr pro měření měrných ztrát feritových jader [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81731. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Zdeněk Roubal.
Uložit do Citace PRO