BAZALA, Jiří. Návrh EGR výměníku pro recirkulaci výfukových plynů [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-5-9]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8174. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Martin Beran.
Uložit do Citace PRO