JÁNEŠOVÁ, Daniela. Dotykový senzor na skleněné desce s podsvíceným piktogramem [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81754. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Martin Šťáva.
Uložit do Citace PRO