VLASÁKOVÁ, Martina. Analýza vlivu umístění usměrňovače v nadzvukovém proudu v komoře diferenciálního čerpání [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81756. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Jiří Maxa.
Uložit do Citace PRO