VRTĚLKOVÁ, Hana. Návrh a realizace bezdrátového dálkového ovládání laditelného laseru [online]. Brno, 2018 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81767. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Aleš Dobesch.

Uložit do Citace PRO