ČERVINKA, Filip. Ověření použitelnosti konceptu sumy efektivních zbytkových napětí (SERS) pro hodnocení integrity povrchu obráběných materiálů [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81776. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Jiří Švejcar.
Uložit do Citace PRO