MAMLEEV, Kamil. Syntéza a funkcionalizace derivátů diketopyrrolopyrrolů pro organickou elektroniku [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81787. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Jozef Krajčovič.
Uložit do Citace PRO