ŽATEČKA, František. Inovace laboratorní úlohy - model "Kmeny" [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81809. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Václav Kaczmarczyk.
Uložit do Citace PRO