KALOUSKOVÁ, Petra. Posouzení finanční výkonnosti společnosti pomocí analýzy časových řad [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81833. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Karel Doubravský.
Uložit do Citace PRO