URBANOVÁ, Michaela. Návrh rozvoje motivačního systému společnosti [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81836. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Markéta Kruntorádová.

Uložit do Citace PRO