JANKOVÁ, Zuzana. Hodnocení výkonnosti nemovitostních investičních a podílových fondů [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81860. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Oldřich Rejnuš.

Uložit do Citace PRO