DOLÁK, Marek. Hodnocení efektivnosti investic ve společnosti TESYDO, s.r.o [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81862. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Roman Ptáček.

Uložit do Citace PRO