OVSÍK, Václav. Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81870. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Michal Karas.

Uložit do Citace PRO