JIROUTOVÁ, Kateřina. Podnikatelský plán pro založení mateřského centra [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81876. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Vladimíra Bayerová.

Uložit do Citace PRO